Air-insulated switchgear

Po opracowaniu przez Tavrida Electric rewolucyjnej konstrukcji wyłącznika z napędem elektromagnesowym, następnym etapem było wprowadzenie na rynek kolejnego innowacyjnego produktu, wyjątkowego pod względem niezawodności, wydajności oraz bezpieczeństwa dla osoby obsługującej. Rozdzielnice oparte są na technologii wyłącznika próżniowego z napędem elektromagnesowym, które z założenia są przyjazne dla środowiska ponieważ są wolne od gazu SF6.

Typowy szereg napięcia znamionowego 12kV, 17.5kV oraz 24kV umożliwia stosowanie rozdzielnicy MILE w wielu obszarach przemysłu, energetyki i budownictwa.

MILE - Rozdzielnica średniego napięcia

Zgodność z normą IEC 62271-200

Rozdzielnica MILE jest zgodna z klasyfikacją LSC2B-PM AFLR 31,5kA 1s według normy IEC 62271-200. Przeszła ona pełne badania typu według wymagań normy IEC 62271-200, przeprowadzono pozytywnie następujące testy:
 • Próby zwarciowe – badanie prądem znamionowym krótkotrwałym oraz szczytowym
 • Pomiar przyrostu temperatury i impedancja obwodów głównych
 • Próby wytrzymałości dielektrycznej obwodów głównych i wtórnych
 • Próby łączeniowe
 • Próby napięciowe
 • Próby mechaniczne
 • Badanie stopnia ochrony IP
 • Badanie odporności na działanie skutków wewnętrznego łuku elektrycznego (klasyfikacja IAC: AFLR, 31.5kA / 1s)

Wyjątkowe bezpieczeństwo

Oprócz wymagań normy IEC 62271-200 rozdzielnica MILE ma jeszcze inne wyjątkowe cechy – dzięki zastosowaniu wyłącznika Tavrida Electric z napędem elektromagnesowym zapewnione jest zdalne i bezpieczne zamykanie wyłącznika VCB przy użyciu generatora ręcznego oraz bardzo szybkie wyłączanie.

Wysoka niezawodność działania

 • Mocna obudowa, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości 2mm z wzmocnionymi drzwiami umożliwia szybki i prosty montaż nawet na nierównym podłożu.
 • Nakrętki nitowane zapewniają nie tylko sztywność konstrukcji, ale także możliwość wymiany części metalowych na miejscu bez użycia specjalnych narzędzi..
 • Przycisk wyłączenia awaryjnego znajduje się na panelu głównym. Ma wyjątkową konstrukcję, która chroni go przed przypadkowym użyciem a zarazem umożliwia szybki dostęp w sytuacji awaryjnej.
 • Duże i dobrze widoczne wskaźniki położenia mechanicznego znajdują się w polu widzenia operatora, co pozwala na zidentyfikowanie stanu pracy członu wysuwnego, wyłącznika oraz uziemnika. Każdy wskaźnik mechaniczny natychmiast zmienia swój stan położenia tak, aby dokładnie odzwierciedlać stan położenia wyłącznika. Mechaniczne wskaźniki położenia są powielane przez elektryczne styki pomocnicze w celu dostarczenia sygnałów elektrycznych do obwodów wtórnych.
 • Metalowe przegrody zamykające dostęp do mechanizmu wsuwania i wysuwania wyłącznika zapobiegają przypadkowym operacjom i blokują wyłącznik w pozycji wyłączonej przed wysunięciem członu wysuwnego.
 • Blokada zmusza operatora do podłączenia urządzenia do obwodów wtórnych zanim drzwi zespołu przedziału zostaną zamknięte.
 • Wysokiej jakości akcesoria, takie jak: zawiasy drzwiowe, zamki, wskaźniki i przyciski elektryczne wytrzymują tysiące operacji i gwarantują ładny wygląd produktu przez dług okres użytkowania.
 • Minimalne kontrole na miejscu montażu. Rozdzielnica MILE została zaprojektowana do eksploatacji przez co najmniej 30 lat. Wyłącznik VCB, uziemnik oraz izolatory żywiczne są bezobsługowe, dlatego wymagania dotyczące konserwacji związane są tylko z okresowymi kontrolami, aby upewnić się, że system działa poprawnie.

Większa wszechstronność zastosowań

 • Ujednolicona konstrukcja pól na napięcia 12, 17,5 i 24kV.
 • Dostępne są wersje z członami wysuwnymi, w tym wersja na wózku.
 • Dostęp do wnętrza rozdzielnicy od frontu oraz od tyłu
 • Dwa zestawy przekładników prądowych oraz człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi umieszczone w przedziale członu wysuwnego lub w przedziale kablowym.
 • Szerokość pola może wynosić 600, 750 lub 1000mm.

 • WYŁĄCZENIE W JEDNYM OKRESIE

  Zgodnie z najnowszymi statystykami Amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) zawód elektryka zajmuje trzecie miejsce na liście najniebezpieczniejszych zawodów. W USA każdego dnia odnotowuje się 10 wypadków związanych z działaniem łuku elektrycznego, z czego przynajmniej jeden z nich jest śmiertelny. Badania wykazują, że aż 80% urazów nie jest związane z porażeniem prądem, lecz są to poparzenia zewnętrzne wywołane przez intensywne wypromieniowanie energii cieplnej w chwili eksplozji wywołanej zwarciem łukowym. To bardzo ważne, aby zapobiegać zwarciom łukowym i chronić personel, jeśli jest narażony na ich działanie.

  WYŁĄCZENIE W JEDNYM OKRESIE
 • SZYBKI WYŁĄCZNIK

  W celu zapewnienia ciągłości zasilania zazwyczaj montowane są dwa niezależne źródła i gdy jest to wymagane obciążenie jest przełączane na sprawne źródło zasilania. Konwencjonalne systemy przełączania oparte na zabezpieczeniu podnapięciowym muszą zostać skoordynowane z przekaźnikami zabezpieczeniowymi sąsiednich źródeł zasilania oraz przekaźnikiem z funkcją SZR tego wyłącznika. Daje to efekt w postaci zwłoki czasowej wynoszącej kilka sekund.

  SZYBKI WYŁĄCZNIK

SPRAWDZONA KONSTRUKCJA

Dwuczłonowa, przedziałowa rozdzielnica MILE w obudowie metalowej oraz izolacji powietrznej przeznaczona jest do rozdziału pierwotnego energii elektrycznej w sieciach średniego napięcia. Rozdzielnica ma konstrukcję jednosystemową umożliwiającą łączenie sekcji kablami lub mostami szynowymi.

Rozdzielnica MILE została zaprojektowana jako wnętrzowa wolnostojąca lub przyścienna. Konstrukcja modułowa oraz typowe pola funkcjonalne umożliwiają łatwą konfigurację oraz późniejszą rozbudowę. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom oraz zastosowaniu najnowszej generacji aparatury łączeniowej uzyskano wysoką niezawodność. Obsłudze zagwarantowano odpowiednie bezpieczeństwo.

3.png
 1. PRZEDZIAŁ OBWODÓW POMOCNICZYCH Zawiera odpowiednio dobraną przez projektanta aparaturę sterowniczą, zabezpieczeniową, pomiarową oraz sygnalizacyjną. Jest skonstruowany w celu umieszczenia obwodów wtórnych oraz połączeń pomiędzy sąsiadującymi polami.

  More
 2. PRZEDZIAŁ CZŁONU WYSUWNEGO Mieści izolatory przepustowo stykowe łączące wyłącznik z szynami zbiorczymi oraz przekładnikami prądowymi umieszczonymi w przedziale kablowym. Metalowe przegrody ruchome, uniemożliwiające bezpośredni dostęp do elementów czynnych są automatycznie, obustronnie przestawiane wraz z ruchem członu wysuwnego. Stan położenia wyłącznika widoczny jest przez okno inspekcyjne. Prawidłowe oraz bezpieczne przesuwanie członu wysuwnego zapewniają zabudowane w polu blokady. Blokady uniemożliwiają m.in. otwarcie drzwi przedziału wyłącznikowego w innym stanie położenia wyłącznika niż położenie próby

  More
 3. METALOWE PRZEGRODY RUCHOME uniemożliwiające bezpośredni dostęp do elementów czynnych są automatycznie, obustronnie przestawiane wraz z ruchem członu wysuwnego. Drzwi przedziału kablowego, przedziału członu wysuwnego oraz gniazda operacyjne napędu uziemnika mogą być zamykane na kłódkę. Metalowe przegrody ruchome mogą również zostać zablokowane w pozycji otwartej lub zamkniętej w celu przeprowadzenia czynności serwisowych lub pomiarów.

  More
 4. PRZEDZIAŁ SZYN ZBIORCZYCH mieści szyny główne, łączące się ze stykiem stałym poprzez izolatory wsporczo przepustowe. Szyny główne oraz szyny obejściowe wykonane są z miedzi elektrolitycznej, których przekroje dobrane są odpowiednio w zależności od prądów znamionowych szyn zbiorczych i pola. Przedział szyn zbiorczych każdego z pól rozdzielnicy oddzielony jest od sąsiadującego pola żywicznymi izolatorami przepustowymi

  More
 5. WENTYLACJA Konstrukcja rozdzielnicy MILE pozwala na swobodny, niezależny od temperatury otoczenia obieg powietrza dookoła wyłącznika. Następuje samoczynne wyprowadzenie ciepła powstałego na skutek działania wyłącznika przy wysokich prądach. Powietrze z zewnątrz wprowadzane jest do pola przez kanał wentylacyjny umieszczony w przedziale wyłącznikowym i wyprowadzane przez klapy dekompresyjne. W razie powstania zwarcia łukowego wytworzone ciśnienie zamyka zawór mechaniczny w kanale wentylacyjnym, uniemożliwiając wydostanie się gazów z rozdzielnicy przez jej część frontową.

  More
 6. PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Aby ułatwić konserwację przekładniki prądowe są montowane na płycie. Otwory montażowe w płycie są dostosowane do montażu przekładników wielu różnych producentów. Możliwe jest zamontowanie dwóch zestawów przekładników do zasilania zabezpieczeń.

  More
 7. PRZEKŁADNIKI NAPIĘCIOWE Wyposażone w wymienne bezpieczniki obwodów pierwotnych oraz bezpiecznik wybijakowy, mogą zostać zamontowane na centralnym lub dolnym członie wysuwnym. Bezpiecznik wybijakowy jest przeznaczony do przesłania sygnału o wybiciu bezpiecznika do systemu SCADA. Możliwe jest mocowanie przekładników na stałe lub na członie wysuwnym.

  More
 8. UZIEMNIK jest wyposażony w mechaniczny wskaźnik położenia, stan położenia widoczny jest przez okno inspekcyjne. Dodatkowy mechaniczny wskaźnik położenia jest umieszczony w mechanizmie operacyjnym uziemnika. Możliwe jest sterowanie ręczne uziemnikiem w przedniej części pola lub za pomocą silnika elektrycznego sterowanego poprzez SCADA. Uziemnik jest mechanicznie i elektrycznie połączony z wyłącznikiem oraz drzwiami przedziału kablowego, żeby zapewnić bezpieczeństwo obsługi.

  More
 9. ZACISKI KABLOWE Konstrukcja przedziału kablowego pozwala na przyłączenie 4 kabli na fazę przy wersji wysuwnej przekładników napięciowych oraz 7 kabli na fazę przy przekładnikach mocowanych na stałe. Opcjonalnie można zastosować dodatkową izolację z materiału niepalnego pomiędzy fazami.

  More
 10.  MAGISTRALA UZIEMIAJĄCA Wykonana z miedzi elektrolitycznej o wymiarach 10x30mm magistrala uziemiająca biegnie wzdłuż wszystkich pól i łączy się z głównym uziemieniem stacji. Wszystkie części prądowe są wzajemnie ze sobą połączone w celu wyrównania potencjału, aby zagwarantować obsłudze bezpieczeństwo przed porażeniem prądem elektrycznym.

  More