Niezawodność i jakość produktów to kluczowe elementy polityki Tavrida Electric. Aby osiągnąć te cele firma stworzyła i stale doskonali system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9000. W naszych działaniach dążymy do zaspokajania potrzeb klientów poprzez opracowywanie i dostarczanie innowacyjnych produktów w połączeniu z wysoką jakością usług.

Kierownictwo firmy jest zaangażowane w ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością, tak aby zapewnić dostawy produktów i usług zgodnie z przyjętą polityką a przede wszystkim zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami klientów.

Wszystkie produkty marki Tavrida Electric są produkowane zgodnie z następującymi wymaganiami:

  • wysoki poziom techniczny;
  • bezobsługowa praca;
  • kompaktowość i małe wymiary;
  • wysoka niezawodność i bezpieczeństwo;
  • bezpieczeństwo dla środowiska;
  • wydajność i łatwość obsługi.

System zarządzania jakością Tavrida Electric został poddany niezależnej ocenie przez renomowaną, międzynarodową jednostkę certyfikującą „DEKRA Certification B.V.".

Auditorzy "DEKRA Certification B.V." pochwalili system zarządzania jakością Tavrida Electric i zwrócili uwagę na aktywne zaangażowanie menedżerów i pracowników wszystkich szczebli w ciągłe doskonalenie funkcjonowania firmy.

Tavrida Electric wdrożyła system zarządzania jakością w oparciu o międzynarodowe standardy ISO 9001:2008 - pierwszy certyfikat został wydany przez "KEMA" w 1998 roku. Dzisiaj system zarządzania jakością Tavrida Electric, oprócz podstawowych procesów biznesowych (badania i rozwój, produkcja i kontrola jakości, dostawa produktów, montaż, serwis i gwarancja), obejmuje procesy wykraczające poza wymagania ISO 9001:2008, takie jak marketing i sprzedaż, współdziałanie z podmiotami zależnymi i dostawcami, zarządzanie zasobami ludzkimi, wsparcie finansowe, zarządzanie infrastrukturą i inne.

Zarząd firmy uważa, że rozwój systemu obejmującego wszystkie kierunki jest warunkiem koniecznym do poprawy efektywności i konkurencyjności firmy na rynku.