Struktura firmy

Struktura organizacyjna Tavrida Electric obejmuje grupę centralną, na którą składają się spółki odpowiedzialne za zarządzanie, badania i rozwój oraz projektowanie i produkcję poszczególnych modułów i komponentów, a także oddziały regionalne w 22 krajach, które są odpowiedzialne za projektowanie, produkcję, sprzedaż i promocję produktów końcowych, w takiej formie, aby spełniały wymogi poszczególnych rynków krajowych. Tavrida Electric jest jednym ze światowych liderów w produkcji kluczowych produktów średniego napięcia.
GRUPA CENTRALNA

  • BADANIA

  • ROZWÓJ

  • PRODUKCJA

ODDZIAŁY REGIONALNE

ROZWIĄZANIA

 

RYNEK