Reklozer KTR – automatyczny napowietrzny wyłącznik próżniowy


 • Najlepszy stosunek jakości do ceny
  Reklozery Tavrida Electric zostały zaprojektowane do wykonania 30.000 operacji zamknij/otwórz bez potrzeby jakichkolwiek remontów. Dzięki temu koszty eksploatacji są niskie przez cały okres użytkowania. Reklozery są zazwyczaj montowane w głębi sieci, co pozwala na znaczną poprawę kluczowych wskaźników jakości oraz szybki zwrot z inwestycji.


 • Zaawansowana kontrola i ochrona
  Reklozery Tavrida Electric zapewniają ochronę przed takimi usterkami jak: zwarcia, zwarcia doziemne, zwarcia doziemne o wysokiej impedancji, zerwane przewody, praca wyspowa, błędy montażowe, niewłaściwa zmiana zaczepów, przeciążenia sieci oraz pod- i nad-generacja. Integracja funkcji zabezpieczeniowych, pomiarowych i telemechaniki znacznie ułatwia włączenie reklozera do systemu SCADA bez ponoszenia dodatkowych kosztów.


 • TELARM® Dispatcher – Interfejs komunikacji zdalnej TDI
  Program TELARM® Dispatcher to prawnie zastrzeżone narzędzie, które umożliwia zdalne sterowanie i monitorowanie pracy urządzenia. Działa jako samodzielna SCADA lub równolegle z istniejącym systemem, jako system rezerwowy służący do sterowania i monitorowania reklozerów. TELARM® oferuje wiele funkcji, które nie są dostępne w większości konwencjonalnych systemów SCADA, takie jak zdalny dostęp do rejestratorów, profili obciążenia i zakłóceń oraz zdalne sterowanie nastawami zabezpieczeń.


 • Automatyzacja linii zasilających

   • Reklozer w linii promieniowej
    Gdy reklozer jest zainstalowany na linii zasilającej promieniowej, automatycznie kasuje zwarcia przemijające oraz izoluje zwarcia trwałe. Na linii zasilającej można zainstalować więcej niż jedno urządzenie co pozwoli na selektywną izolację zwarć i ograniczy liczbę odbiorców pozbawionych zasilania.

   • Reklozer w linii pierścieniowej
    Automatyka SZR zwiększa niezawodność zasilania poprzez automatyczną rekonfigurację sieci w przypadku awarii.

  Automatyzacja linii zasilających
 • Automatyzacja rozdzielni napowietrznych

  Reklozery Tavrida Electric mogą być instalowane w polach liniowych rozdzielni napowietrznych. Zapewniają one wszystkie wymagane funkcje automatyki zabezpieczeniowej.

  Automatyzacja rozdzielni napowietrznych

BUDOWA I DZIAŁANIE

Zespół łączeniowy – OSM

1
2
3
4
5
 1. Zespół łączeniowy posiada trzy identyczne bieguny, każdy wyposażony w napęd elektromagnesowy. Obudowa zespołu łączeniowego wykonana jest z 1. Zespół łączeniowy posiada trzy identyczne bieguny, każdy wyposażony w napęd elektromagnesowy. Obudowa zespołu łączeniowego wykonana jest z odpornego na korozję stopu aluminium. Sześć silikonowych przepustów izolacyjnych wykonanych z polimeru odpornego na promieniowanie UV, jest pokryte gumą silikonową. Każdy przepust izolacyjny ma zabudowane czujniki prądu i napięcia, które są wykorzystywane przy realizacji funkcji zabezpieczeniowych, pomiarowych i sygnalizacyjnych.

 2. OSM jest wyposażony w sześć przepustów izolacyjnych z zabudowanymi czujnikami prądu i napięcia. Pomiar prądu jest realizowany przez cewki Rogowskego. Do pomiaru napięcia wykorzystywane są dzielniki pojemnościowe.

  More
 3. Tavrida Electric produkuje małe komory próżniowe o niezwykle długiej żywotności mechanicznej i elektrycznej. Specjalnie zaprojektowany osiowy rozkład pola magnetycznego pozwala ograniczyć gęstość prądu na powierzchni styku co znacznie poprawia skuteczność wyłączania w próżni. Przyczynia się do tego również starannie dobrany materiał styku, precyzyjna konstrukcja i zoptymalizowany efekt odbicia styków w trakcie zamykania.

  More
 4. Reklozer jest wyposażony w innowacyjny wyłącznik próżniowy firmy Tavrida Electric, który składa się z trzech identycznych biegunów. Każdy biegun posiada indywidualny napęd elektromagnesowy. Wszystkie elementy łączeniowe są montowane wzdłuż jednej osi, co oznacza, że wszystkie ruchy mechaniczne są prostoliniowe. Napędy elektromagnesowe poszczególnych biegunów są zamontowane wewnątrz wspólnej obudowy i sprzężone mechanicznie wałem synchronizującym.

  More
 5. Cięgno otwierania mechanicznego znajduje się w podstawie obudowy. Wysunięcie cięgna powoduje wyłączenie i zablokowanie OSM. Pozostanie on zablokowany bez możliwości sterowania aż do momentu wsunięcia cięgna do położenia operacyjnego.

Zespół sterowniczy Reklozera RC-05

 • Automatyka zabezpieczeniowa
  Rozbudowane funkcje zabezpieczeniowe: nadprądowe kierunkowe, ziemnozwarciowe i czułe ziemnozwarciowe, nad i podnapięciowe, nad i podczęstotliwościowe, asymetria prądu i napięcia, SPZ, SZR i wiele innych.

  • Pomiary
   Reklozer ma szerokie możliwości w zakresie pomiarów obejmujące pomiar prądów fazowych, składowych symetrycznych i składowej zerowej, pomiar napięć fazowych, międzyfazowych, składowych symetrycznych i składowej zerowej, pomiar mocy czynnej i biernej 1f i 3f. Kluczowe dane pomiarowe mogą być rejestrowane.
  • Komunikacja
   Zespół sterowniczy posiada różne interfejsy komunikacyjne i może zostać podłączony do dowolnego modemu przez port RS-232 lub Ethernet przy użyciu różnych protokołów komunikacyjnych, w tym Modbus, DNP3 i IEC-104.
  • Pojemna bateria akumulatorowa
   Bateria żelowa gwarantuje zasilanie pomocnicze przez 48 godzin w przypadku braku zasilania głównego. Układ zasilania został tak zaprojektowany aby zapewnić optymalne i bezobsługowe ładowanie i długi okres życia baterii - do 10 lat.
  • Monitoring
   Wysoce wszechstronne i zdalnie dostępne pliki dzienników, w tym rejestrator profilu obciążenia, rejestrator zakłóceń, rejestrator zdarzeń, rejestrator niesprawności, rejestrator zmian danych, licznik zużycia.

  • Zespół sterowniczy
   -obudowa zespołu sterowniczego reklozera jest wykonana z lekkiego aluminium anodowanego i malowanego proszkowo,
   - panel sterowania posiada 6-liniowy, 40-znakowy graficzny wyświetlacz LCD umożliwiający łatwą identyfikację zdarzeń,
   - bateria pozwala na 48 godzinną eksploatację, bezobsługowa praca do 10 lat.

   • Oprogramowanie użytkownika
    Tavrida Electric Automated Relay Manager (TELARM) jest przeznaczony do specyficznych potrzeb sieci dystrybucyjnych. Umożliwia:
    - pobieranie plików rejestratorów, plików profilu obciążenia i profilu zakłóceń, oscylogramów, ustawień itp.
    - wgrywanie nastaw zabezpieczeń, nastaw komunikacji i nastaw systemowych,
    - pobieranie plików rejestracji (zdarzenia, niesprawności, komunikacja itp.) oraz plików profili obciążenia,

    - dostosowanie map sygnalizacji i sterowań do aplikacji SCADA klienta.