DLACZEGO WAŻNA JEST CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA

Bezawaryjne zasilanie ma kluczowe znaczenie dla firm przemysłowych i naftowych, w których procesy produkcyjne są realizowane w systemie ciągłym. Przerwy w zasilaniu, nawet chwilowe, mogą spowodować uszkodzenie sprzętu produkcyjnego oraz wytwarzanych w danym momencie produktów. Oprócz katastrofalnych skutków finansowych, awaria zasilania może także stanowić zagrożenia dla życia operatora. Firmy chemiczne, petrochemiczne , logistyczne, poligraficzne, huty, elektrownie, producenci ropy naftowej, przedsiębiorstwa transportowe jak i wiele innych branż każdego dnia borykają się z problemem, aby zapewnić ciągłość dostaw energii w przypadku zwarć lub przerw w zasilaniu związanych z koniecznością konserwacji sprzętu.

W celu zapewnienia ciągłości zasilania zazwyczaj montowane są dwa niezależne źródła i gdy jest to wymagane obciążenie jest przełączane na sprawne źródło zasilania. Konwencjonalne systemy przełączania oparte na zabezpieczeniu podnapięciowym muszą zostać skoordynowane z przekaźnikami zabezpieczeniowymi sąsiednich źródeł zasilania oraz przekaźnikiem z funkcją SZR tego wyłącznika. Daje to efekt w postaci zwłoki czasowej wynoszącej kilka sekund.