DLACZEGO ZWARCIE ŁUKOWE JEST NIEBEBZPIECZNE?

Zgodnie z najnowszymi statystykami Amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) zawód elektryka zajmuje trzecie miejsce na liście najniebezpieczniejszych zawodów. W USA każdego dnia odnotowuje się 10 wypadków związanych z działaniem łuku elektrycznego, z czego przynajmniej jeden z nich jest śmiertelny. Badania wykazują, że aż 80% urazów nie jest związane z porażeniem prądem, lecz są to poparzenia zewnętrzne spowodowane przez energię cieplną wywołaną zwarciem łukowym. To bardzo ważne, aby zapobiegać zwarciom łukowym i chronić personel, jeśli jest narażony na ich działanie. Krajowe Stowarzyszenie Ochrony przeciwpożarowej (NFPA) opracowało normę NFPA 70E dotyczącą bezpieczeństwa elektrycznego w miejscu pracy, która ma na celu zmniejszenie liczby wypadków występujących w miejscu pracy. Norma zawiera wytyczne dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej (PPE), których celem jest ograniczenie lub uniknięcie zranienia w przypadku zagrożenia łukiem elektrycznym. Aby zidentyfikować zakres ryzyka, NFPA opracowała kategorie zagrożeń ułatwiające dobór odpowiednich środków ochrony.